Valitse sivu

Miten saatiin asiakas osallistettua tuotekehitykseen ja saatiin varmuus siitä, että tuotetta kehitettiin oikein?

Tuotekehitystiimin asiakasymmärrystä parantamalla kehitettiin asiakaskokemusta.

Haasteena epävarmuus siitä, tehtiinkö tuotetta asiakastarpeet huomioiden

Kirurgiaan mallinnuksia tekevällä yrityksellä oli huippuosaajat ja pieni siivu kasvavasta markkinatarpeesta, mutta tuotteen hinta oli selkeästi kalliimpi kuin kilpailijoilla. Kilpailueduksi haluttiin muut päihittävä asiakaskokemus. Tiimi haluttiin valjastaa teknisen osaamisen ohella asiakasymmärryksen ja -kokemuksen taitajiksi. Tuotteen toteuttaminen vaati erityistä tarkkuutta sekä teknisen osaajan ja leikkaavan kirurgin ammattitaitoa. Siksi sitä osin kehitettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Toimeksiantona asiakasymmärryksen ja -kokemuksen kehittäminen

Contribyten toimeksiantona oli valmentaa alle 10 hengen tiimistä yhteiskehittämisen taitajia niin, että asiakkaat kokisivat lopputuleman erinomaisuuden lisäksi hyvää asiakaskokemusta. Koska haluttiin tietää asiakaskokemuksen nykytilanne, toimeksianto alkoi asiakkaiden haastatteluilla Contribyten toimesta. Sen jälkeen tiimin valmennukset jaettiin kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä kartoitettiin ja vahvistettiin jokaisen asiantuntijan omia asiakas- ja vuorovaikutustaitoja. Seuraavissa visualisoitiin asiakaspolku ja lisättiin siihen asiakashaastatteluiden perusteella asiakaskokemuksen kuilut ja huiput. Lopuksi koottiin Tiimin Teesit siitä, millaista asiakaskokemusta tiimi tuottaa jatkossa sekä kevyesti ylläidettävä mittaristo, jolla onnistui seuraamaan ja jakamaan onnistumisia ja kehityskohteita.

”Tiimin tehokkuudella ei ole mitään merkitystä, jos arvoa ei saa asiakkaalle."

Hyödyt asiakkaalle

Asiakashaastatteluiden ja valmennuskertojen jälkeen tiimin vuorovaikutustaidot asiakkaaseen päin, mutta siinä sivussa myös tiimin sisällä, paranivat. Tiimin esimies kommentoi tiimin saaneen Contribyteltä enemmän kuin osasivat odottaa. Ja mikä tärkeintä tiimi on asiakassuhteitaan syventämällä vahvistanut markkina-asemaansa sekä asiakassuositusten myötä kasvattanut markkinaosuuttaan lähimarkkinoilla.

 

”Valmennusohjelmalle 10/10 arvosanaksi! Saavutettiin se, mitä haettiin, sekä kehityttiin tiiminä.”

”Supersankaruus ei ole tavoite - tiimityö voittaa sankarisuoritukset."

Tähän asiakaskokemukseen liittyviä Contribyten palveluita

Asiakaslähtöinen tuotekehitys

Varmista asiakasymmärryksellä, että teette oikeita asioita.

Tuotekehityksen 360 assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Contribyte yhteystiedot

 

Email - info@contribyte.fi

Laita viestiä

3 + 4 =

Share This