Jatkuva oppiminen on sekä yritysten että Suomen elinehto - Contribyte mukana Suomi100tonnia-kampanjassa

Jatkuva oppiminen on sekä yritysten että Suomen elinehto – Contribyte mukana Suomi100tonnia-kampanjassa

syys 20, 2017

Suomi100tonnia-kampanjan visio on tuoda yhteen organisaatiot, jotka haluavat olla rakentamassa huomisen Suomea. Maata, jossa rakastetaan oppimista ja tarjotaan kaikille mahdollisuus kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

 

Suomi100-tonnia – miksi olemme mukana?

 

Me Contribytellä halusimme lähteä mukaan kampanjaan omalla koulutustarjonnallamme, koska koimme, että elinikäisen oppimisen käsite sekä ammatilliseen kehittymiseen sitoutuminen ovat keskeisessä asemassa toteuttamissamme asiantuntijapalveluissa. Viestimme onkin, että jatkuva osaamisen kehittäminen sekä itseoppivan asenteen tukeminen ovat sekä menestyvän tuote- ja palvelukehitysorganisaation että Suomen taloustilanteen elpymisen edellytyksiä. Satavuotias Suomi on mitä mainioin syy osoittaa haluamme luoda uusia mahdollisuuksia suomalaiselle koulutukselle tämän kampanjan yhteydessä.

“Autamme organisaatioita saavuttamaan täyden potentiaalinsa digitaalisessa tuotekehityksessä, ja siinä henkilöiden oppiminen on avainasemassa. Halusimme ehdottomasti lähteä kampanjaan mukaan tukemaan henkilöiden ja organisaatioiden kasvua meidän osaamisalueillamme.”

– Henri Hämäläinen, CEO & Principal Consultant

Olen itse uusi tulokas Contribytellä. Tämän ohella toimin opetusalan ohjelmistoyrittäjänä Shoulders of Giantsilla, jossa kehitämme Co-Teacher tekoälyä ratkaisemaan skaalautuvan massaopetuksen ja digiopetuksen keskeisimpiä pedagogisia haasteita.

 

Jatkuva oppiminen on elinehto

Viimeaikaisten rakenteellisten muuttujien valossa koen, että koulujen paineeseen digitalisoitua liittyy osittain samat vaikuttajat kuin yritysten tarpeeseen kouluttaa ja valmentaa omaa IT-henkilöstöään. Trendit, kuten Big Data, Blockhain, IoT, AI jaDevOps, sekä alan markkinat muuttuvat yhä nopeammin, ja organisaatioiden henkilöstöltä vaaditaan korkeaa kyvykkyyttä sekä kouluttautua että toimia itseohjautuvasti oikean tiedon löytämiseksi. Tämän takia elinikäinen oppiminen on noussut keskeiseksi käsitteeksi opetusmaailman lisäksi myös B2B-kentällä. Yksilön kyky oppia ja omaksua tehokkaasti uusia työkaluja, menetelmiä tai ajattelutapoja on jatkuvasti koetuksella.

 

Oppimiskulttuuri on hedelmällinen innovaatioiden kasvualusta

Ohjelmistoalalla ketterien menetelmien tehostamisella viitataan usein projektien läpimenoaikojen lyhentämiseen tai prosessien nopeuttamiseen. Useat organisaatiot toimivatkin tehokkaasti juuri näillä osa-alueilla, mutta pääosalla on parannettavaa koko organisaation innovaatiopotentiaalin käyttöönottamisessa, kuten oppimis- ja innovaatiokulttuurin edistämisessä sekä liiketoimintajohdon ja sidosryhmien tuotekehitykseen osallistamissa. Sekä innovaatiotoiminnassa että onnistuneissa IT-koulutuksissa on kyse toimivista oppimiskäytännöistä, ja uudet opitut asiat voitaisiinkin ottaa käyttöön myös työpaikan arjessa. Oppimiskulttuurin edistämiseksi on myös keskeistä välttää eri osastojen “siiloutumista”, jotta esimerkiksi R&D:n, liiketoimintajohdon ja S&M-osastojen välillä olisi yhteiset työkalut sekä käytännöt nopeaan tiedonjakoon markkinoiden muuttujista, uusista vastaan tulleista teknologioista tai asiakasryhmien tarpeista.

Menestysresepti = Ketterät menetelmät + Oppiminen

Contribyten ydinosaamista ovat muun muassa erinäisten tuotekehityksen ketterien menetelmien koulutukset. Näistä oppimisen kannalta hyvänä esimerkkinä toimivat Lean-menetelmät ohjelmistokehityksessä sekä liiketoiminnan innovaatiokulttuurin tehostamisessa. Yksinkertaisimillaan kyse on “Rakenna–Mittaa–Opi” -mallin soveltamisesta, eli siitä, miten nopealla tuotekehityksellä voidaan saada aikaan dataan pohjautuvaa validoitua oppimista, ja vähentää samalla esimerkiksi waterfall-maisessa kehityksessä liian järeää suunnitteluvaihetta. Näin voidaan varmistua esimerkiksi kehitettävän ominaisuuden tarpeellisuudesta loppukäyttäjää ajatellen, tai oppia ymmärtämään markkinoiden luonnetta liiketoiminnan kehitystä varten. Käytännössähän kyse on tätä oppimissykliä seuraavan mahdollisen korjausliikkeen, eli pivotoinnin, nopeuttamisesta, ja sen perustamisesta kokemuspohjaiseen tietoon markkinoista tai teknologioista.   

Tiimityön tasolla agile-retrospektiivit ovat hyvä esimerkki siitä, miten kehittäjien tulee sisäistää työn ohessa opittua ja sopia käytänteet jatkuvaan menetelmien sekä työtapojen parantamiseen. Ketterien menetelmien vaikutus yritysten menestymiseen kertookin, että jatkuvan oppimisen kulttuuri ei ole pelkästään Suomen opetusalan ja tieteellisen tutkimuksen elinehto, vaan myös yritysten on tärkeää hyödyntää täysi potentiaali sekä henkilöstöstä että tuotekehityksen menetelmistä ja työkaluista.

Tutustu koulutustarjontaamme kampanjan yhteydessä!

Contribyte haluaa Suomi100tonnia-kampanjaan osallistumisellaan tarjota osaamisemme Oppia.fi-verkostoon saataville, ja samalla tehdä oppimisen mahdolliseksi yhä useammalle ammattilaiselle. Kamppanjassa mukana olevat koulutuksemme löydät osoitteesta https://oppia.fi/search/?q=Contribyte.

Suomessa on hyvä oppia ja oikeus ammatilliseen kehitykseen kuuluu kaikille.

#Suomi100tonnia sekä #iloveOppia

 

 

 

Elja Suhonen

Elja Suhonen

Sales driven consultant

Myynnin kehittäminen ja tarjonnan kehittäminen muiden Contribyteläisten kanssa. Shoulder of Giants -startupin CEO.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!