Valitse sivu

Product Owner – tuotepäällikön torppari vai tuotteen omistaja?

30 tammi 2018

Product Owner – tuotepäällikön torppari vai tuotteen omistaja?

tammi 30, 2018

Yksi hyvin usein vastaan tuleva kysymys meille Contribyteläisille on: mikä on tuotepäällikön ja tuotteen omistajan toimiva vastuunjako?  Monissa organisaatioissa näiden roolien vastuualueet menevät iloisesti päällekkäin, ja harvassa niitä on ihan tarkkaan mihinkään kirjattu. Sekä Product Owner että tuotepäällikkö ovat periaatteessa vastuussa tuotteen ominaisuuksista, release plänistä ja roadmapista ja myös siitä, että tuotteen jokainen release maksimoi yritykselle tulevan hyödyn. Kun vastuut ovat näin samankaltaiset, riskinä on että tehtävät muodostuvat niin epäselviksi, että jotain oleellista jää tekemättä.

Toinen riski on, että jos tuotepäällikön ja Product Ownerin yhteistyö ei toimi kunnolla, voi tulla sitä kuuluisaa eri suuntaan soutamista. Kun tuotepäällikkö on monesti yrityksessä se ”isompi herra”, voi näissä tilanteissa käydä niin että tuotteen omistajalle tulee olo, että hän on vain tuotepäällikön apulainen tai ”torppari” eikä mikään oikea omistaja.

 

Yhteistyö on voimaa!

Sekä tuotepäällikön että tuotteen omistajan roolit ja vastuut ovat sen verran monitahoiset (Contribyten intro-koulutuksetkin aiheesta ovat yhden päivän mittaisia), että tyhjentävää määritystä ei tässä blogissa pysty antamaan. Kerron kuitenkin kohta muutamia pääjuttuja, jotka putoavat selkeästi jompaankumpaan laariin. Mutta vastuunjakoakin tärkeämpi pointti on yhteistyö!

Sujuva yhteistyö on ykkösasia. Jos tuotepäällikön ja tuotteen omistajan yhteistyö ja kommunikaatio sujuvat hyvin, ei aivan tarkkaan määritellyillä vastuualueilla ole niin paljon vaikutusta: kaksi työtoveria pystyvät kyllä päivittäin ja viikoittain jatkuvasti sopimaan kuka tekee mitä. Tietenkin vastuiden määrittely auttaa hyvääkin taisteluparia työskentelemään tehokkaammin. Jos taas henkilökemioissa on jotain mikä haittaa yhteistyötä, tai yhteistyökuvioissa on muita haasteita esimerkiksi muusta organisaatiosta tai aikaerosta johtuen, tilanne on huomattavasti hankalampi. Vastuiden määrittely on tuollaisessa tilanteessa tärkeämpää.

 

Viisauden kammio

Tuotepäällikön huone pitäisi nähdä kuin oraakkelin viisauden kammiona.

Olen neuvonut tuotteen omistajia, että tuotepäällikön huone pitäisi nähdä kuin oraakkelin viisauden kammiona: sinne voi mennä (uhrilahjan kanssa?) kysymään mielipidettä, jos tulee vastaan jokin kinkkinen pulma, johon ei heti keksi hyvää ratkaisua.

Selkein ja suurin ero tuotepäällikön ja tuotteen omistajan välillä on etäisyys tiimiin. Jos roolien eroja vertaisi armeijatermein, tiimiä ja detaljeja lähempänä oleva tuotteen omistaja on kuin joukkueen- tai ryhmänjohtaja, kun taas isommasta kuvasta ja resursseista enemmän huolehtiva ja tiimistä kauempana oleva tuotepäällikkö on kuin komppanian päällikkö.

 

Tuoteomistajuus – mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa?

Omistaja-sana kummittelee tuossa tuotteen omistaja -roolinimessä. Mitä omistajuudella tarkkaan ottaen haetaan? Mielestäni omistaja-sanaa on haluttu käyttää tässä sen takia että koska ”devil is in the details” – yksityiskohtien määrittelyllä ja päivittäisellä asioiden pitämisellä rullaamassa on niin vahva vaikutus siihen, että tuotekehitystiimi tuottaa ulos toimivaa ja hyvälaatuista tuotetta.

Omistaja-sanalla on haluttu antaa Product Ownerille tuntu siitä, että hän on viime kädessä vastuussa siitä, että tiimi tekee tehokkaasti arvokkaita asioita ja saa tuotoksiaan ulos halutussa tahdissa. Toinen vertaus, mitä olen joskus käyttänyt Product Ownerin roolista on, että pitäisi toimia kuten auton moottori: PO:n pitäisi olla yhtä aikaa sekä voiteluöljy joka sujuvoittaa moottorin toimintaa, ja polttoaineen suihkutusjärjestelmä joka tarjoilee moottoriin polttoainetta (eli user storyja). Jos tuotepäällikön rooliin hakee automaailmasta vertausta, istuisiko hän sitten kuskin paikalla ja limusiinin takapenkillä loikoileekin asiakas?

 

Vastuuta ei anneta vaan se otetaan!

Jos tuntuu siltä, että asiat eivät etene, on Product Ownerin vastuulla laittaa ne etenemään.

Omistajuus tarkoittaa myös sitä, että jos asiat eivät tunnu etenevän, niin on tuotteen omistajan vastuulla laittaa ne etenemään. Ensimmäinen ongelma, mihin tuotekehitysorganisaatio törmää, jos asioita ei hoideta tai päätetä on, että aiottuja releaseja ei tule ulos. Koska releasekoneen käynnissä pito on tuotteen omistajan päävastuu, hänen täytyy ryhtyä toimiin, jos tarpeellisia päätöksiä ei tehdä.

Nokia-aikoinani minulle opetti eräs maailmaa enemmän nähnyt tuotekehitysjohtaja, että vastuuta ei anneta, vaan se otetaan. Tämä on Product Ownerinkin hyvä muistaa – jos tuntuu siltä, että asiat eivät etene, on PO:n vastuulla laittaa ne etenemään. Ei kannata tietenkään astua kenenkään varpaille (ainakaan voimalla), mutta tuotteen omistaja ei saa jäädä tuleen makaamaan.

Tilanteessa, jossa kukaan ei ota vastuuta, tuotteen omistajan täytyy ottaa se. Olen ajatellut tätä myös niin, että vastuutyhjiössä tuotteen omistajan vastuu laajenee kuin ilmapallo täyttämään sen tilan mikä sille annetaan. Mutta muistakaa diplomatia! Suosittelisin tällaisissa ”vastuunlaajenemistilanteissa” sitä, että ylikommunikoi, eli varmistaa että kaikki tietävät mitä on tapahtumassa ja kuka esittää mitä.

 

Kummankin päävastuut

Lupasin aiemmin listata kaikkein tärkeimmät asiat mitkä kuuluvat tuotteen omistajalle, mitkä tuotepäällikölle ja mitkä asiat kaverusten kannattaisi hoitaa yhteisvastuullisesti. Tässä oma näkemykseni:

 

Tärkeimmät kolme asiaa mitkä tuoteomistaja tekee:

  1. Tiimin hyvinvointi: Tuotteen omistaja on lähempänä tiimiä, joten hänellä on suurempi vastuu tiimin hyvinvoinnista. Tuotepäälliköllä ei tällaista vastuuta oikeastaan ole ollenkaan. Tiimin hyvinvointi on tuotteen omistajan pakko huomioida, koska se vaikuttaa oleellisesti tiimin tehokkuuteen (sen lisäksi, että hyvät fiilikset tarkoittavat, että PO:nkin on mukava tulla joka päivä duuniin).
  2. Joka hetki tiimin käytettävissä oleminen – availability: Tämä sisältää tarvittaviin asioihin nopeat päätökset ja tiimin tehokas toiminta oikeaan suuntaan. Tuotteen omistajan pitää tehdä joskus nopeita päätöksiä ja tietenkin niissä viedä tuotetta suuntaan, jonka hän luulee olevan tuotepäällikön haluama. Tietyssä mielessä PO on tuotepäällikön ”korvike” tiimissä.
  3. Detaljien määrittely ja niihin liittyvä innovaatio: Tuotepäällikkö ajattelee asioita enemmän korkealla tasolla ja harvemmin kirjoittaa auki user storyja tai määrittelee käyttöliittymän detaljeja. Myös day-to-day keskustelut kehitystiimin kanssa tuovat vastaan useasti asioita joissa tuotteen omistaja tekee päätöksiä detaljeista. Nämä keskustelut tuovat joskus esiin pieniä tai isompia ideoita ja innovaatioita, jotka ovatkin PO:n roolin suola.

 

Tärkeimmät kolme asiaa mitä tuotepäällikkö tekee:

  1. Business malli, business driverit: Tuotepäällikön ominta aluetta on sen miettiminen, miten tehdyt ominaisuudet paketoidaan asiakkaille saataviksi paketeiksi, ja millaisilla business-malleilla niistä saadaan yritykselle rahaa. Tuotteen omistajan rooli tässä on vain tukea tuotepäällikköä niin, että backlogille saadaan tarvittavat toiminnot. Tuotepäällikkö omistaa tämän sataprosenttisesti.
  2. Pitkän tähtäimen roadmap (1-3 vuotta): Tuotepäällikkö omistaa mielestäni kauemmas kuin yhden vuoden päähän ulottuvan roadmapin kokonaan. Tuotteen omistaja auttaa asioissa, jotka ovat alle vuoden horisontilla, mutta kauemmas katsominen kuuluu täysin tuotepäällikölle.
  3. Visiot tuotteelle ja releaseille (kaikki releaset). Toisin kuin edellisessä kohdassa, tuotteen ja releasejen vastuu kuuluu kokonaan ja täysin tuotepäällikölle. Eli myös nykyisen, nyt rakennettavan releasen visio kuuluu täysin tuotepäällikön vastuulle.

 

Tärkeimmät asiat mitä he tekevät yhdessä:

  1. Lyhyen tähtäimen release plan (nyt meneillään oleva ja seuraava major release, n. alle 1 vuoden scope): Tämä tehdään yhdessä, koska tuotteen omistajan näkemys ja vaikutusvalta lähitulevaisuuden tekemisiin on huomattavasti tuotepäällikköä parempi.
  2. Asiakkaiden ymmärtäminen ja hyvänä pitäminen: Asiakkaiden tarpeiden hyvä ymmärrys on niin oleellinen vaatimus kummankin roolin työssä, että sitä ei voi mielestäni jättää kummankaan nimetyksi vastuuksi, vaan sen on pakko olla asia, joka on sekä tuotepäällikön että tuotteen omistajan sydämellä.

 

Ei ole kartanonherroja kumpikaan

Tuotteen omistajan olisi syytä pitää mielessä, että tuotepäällikkö ei ole päivittäisissä melskeissä mukana, joten hänelle pitää antaa oikea tilannekuva. Tuotteen omistajalla on myös päävastuu tiimin hyvinvoinnista, detaljitason määrittelyistä ja meneillään olevan releasen toimittamisesta. Tuotepäällikön taas tulisi muistaa, että tuotteen omistaja voi tehdä oikeita päätöksiä vain, jos hänellä on ajantasainen taju visiosta ja tavoitteista, sekä oikea ymmärrys asiakkaiden tarpeista.

Tulevaisuuden tuotekehityksessä parhaiten pärjäävät ne organisaatiot, joissa tuotehallinnan ja tuoteomistajien yhteistyö toimii saumattomasti. Vaikka toisen roolin nimessä onkin ”omistaja” ja toinen on ehkä useammin yrityshierarkiassa ylemmällä askelmalla, ei kumpikaan ole kartanonherra tai torppari. Talonpoikia molemmat, sanon minä. Hanskat käteen!

Haluatko kehittyä Product Ownerina? Lataa kattava oppaamme aiheesta!

Product Ownerin aloitusopas

Kuinka oppia loistavaksi Product Owneriksi ja siivittää tuotteesi menestykseen.

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Arto on urallaan nähnyt tuotekehitystä monista eri näkökulmista. Hänellä on kokemusta mm. Product Ownerin, Scrum Masterin ja tuotekehitysjohtajan tehtävistä. Niin isojen kuin pientenkin firmojen toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Arto rakastaa parantaa organisaatioiden oppimista sekä tuoteomistajien osaamista, ja kirjoittaa blogeja eri aiheista. Koska retrospektiivit on yksi Arton suosikkiaiheista, ovat jotkut asiakkaat antaneet hänelle lisänimen "Retromies". Vapaa-aikana Arto yrittää elää terveellisesti, ostaa mahdollisimman paljon autoja, katsoo yhä uudelleen Tähtiportti-sarjan jaksoja ja opiskelee Personal Traineriksi. Arto on kirjoittanut kirjan "OWN IT – 8 Simple Secrets of Product Owner Success". Lisää Arton ajatuksia voi lukea täältä.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!