Valitse sivu

Portfolion hallinnan ytimessä on arvopotentiaalin maksimointi

14 huhti 2021

Portfolion hallinnan ytimessä on arvopotentiaalin maksimointi

huhti 14, 2021

Fokus arvopotentiaalissa ja miten se liittyy portfolion hallintaan? 

Korkealta katsoen organisaation tuote- ja palveluportfolio syntyy, kun markkinassa on tarve, joko tietoinen tai tiedostamaton. Tähän tarpeeseen organisaatio vastaa tuotteella tai palvelulla.

Jokaisella tuotteella tai palvelulla on elinkaarensa. Se elää ja tuottaa jonkin ajanjakson, ellei kuole jo ennen kuin ehtii tuottaa mitään arvoa. Alla olevat tarpeet eivät koskaan lopu. Niiden ratkaisuun tulee erilaisia innovaatioita korvaavina tuotteina ja palveluina. 

Tarpeesta tuotteeksi -matka organisaatioissa kuvaa hyvin portfolion hallintaa. Liian usein tätä tarvetta yritetään kuvata koko matkan ajan yhdellä objektilla, tuotteen nimellä tai yksinkertaisella kuvalla tuotteesta. Tämä vääristää portfolion hallintaa kohdentamalla ajatuksen tiettyyn tuotteeseen, vaikka fokuksen tulisi olla arvopotentiaalissa. Mahdollisuudessa, joka voidaan saavuttaa ratkaisemalla markkinatarve organisaation kannalta optimaalisimmalla tavalla. 

Arvopotentiaali portfolion hallinnan keskiössä 

Mitä arvopotentiaali tarkoittaa? Arvopotentiaalin kuva on erilainen eri vaiheissa päätöksentekoa. Ei kannata pyrkiä siihen, että yksi kuvaus kulkee tarpeen tunnistamisesta arvontuoton maksimointiin asti. Käytännön syistä tälle tarpeelle kannattaa antaa joku nimi.

Vielä tärkeämpää on säilyttää arvontuoton visio ja kehittää sitä elinkaaren loppuun saakka. Ei siis pakottaa tiettyä formaattia kulkemaan koko arvopotentiaalin matkaa, vaan antaa arvopotentiaalin elää portfolion hallinnan eri vaiheissa eri tavoin. 

Miksi arvopotentiaalin ymmärtäminen on tärkeää?

Tarpeesta asiakkaalle arvoa tuottavaksi tuotteeksi tai palveluksi -matka on pitkä. Kun organisaatiossa ymmärretään, että matka vaatii eri organisaation osien yhteistoimintaa, toiminnan parantaminen helpottuu. 

Arvopotentiaali nimitys kertoo, että tarpeesta voi potentiaalisesti tulla arvoa asiakkaalla ja organisaatiolle, mutta sen tekemisessä pitää onnistua. Jos puhutaan vain tuotteista, ominaisuuksista, käyttäjätarinoista tai liiketoiminta-analyyseista, niin osa arvon tuotolle tärkeistä asioista jää ajattelun ulkopuolelle.

Semantiikka voi vaikuttaa yhdentekevältä, mutta se ohjaa ajattelua hyvin vahvasti. Siksi portfolion hallinnan keskiössä on arvopotentiaalin maksimointi.

Portfolion hallintaan kannattaa panostaa!

Arvontuoton matka kulkee elinkaarealla keskeisenä osana porfolion hallintaa. Jokainen yritys pyrkii arvontuoton maksimointiin. Siksi portfolion hallinta on tuote- ja palveluorganisaation johtamisen ytimessä. Tuota arvoa – johda portfoliota.

Kiinnostaako  Vaikuttava portfolion hallinta: liiketoimintamahdollisuuksien ja ideoiden hallinnan tehostaminen -webinaari?

Haluatko kehittää organisaatiosi portfolion hallintaa? Lataa vierestä artikkelimme portfolion hallinnasta!

Kolmen portfolion malli

Kolmen portfolion malli -whitepaper

Vaikuttavuutta portfolion hallintaan kolmen portfolion mallilla.

Henri Hämäläinen

Henri Hämäläinen

Toimitusjohtaja, konsultti

Henri on Contribyten toimitusjohtaja ja organisaatioiden valmentaja. Hän on 15 vuoden aikana saanut toimia kymmenien eri organisaatioiden valmentajana ja muutoksen auttajana. Henri vaati, että toimitusjohtajanakin hänelle jää aikaa valmentaa ja kouluttaa organisaatioita. Henrin vapaa-aika kuluu monimuotoisten liikunnallisten harrastusten parissa niin yksin, ystävien kuin perheenkin kanssa. Ulkourheilu niin pyöräillen, juosten, suunnistaen, hiihtäen tai koiran kanssa liikkuen on lähellä sydäntä. Nuoruuden pallopelit vetävät Henrin joka viikko aina takaisin pallopelikentille, sillä ilman ulkona liikkumista ei ajatukset pysyisi kasassa.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!