Anna meidän pitää huolta tuotekehityksesi kyvykkyyden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Tulevaisuuden Tuotekehitys – palvelu

Tulevaisuuden Tuotekehitys -palvelu

Saat kaiken tarvittavan tuotekehityksen parantamiseen ja osaamisen ylläpitoon yhden sopimuksen alle kiinteällä kuukausihinnalla!

Kiinteä kuukausihinta

1 sopimus

R

1 kk irtisanomisaika

Tulevaisuuden Tuotekehitys -palvelu yhdistää kaikki tuotekehityksen kehittämisen palvelut

Agile, Lean, SAFe coachaus

Autamme organisaatioita ketteryyden skaalautumisen muutoshankkeissa, sekä coachaamme tiimejä ketterien menetelmien käytössä.

Tuotekehityksen koulutukset

Tuotekehityksen monipuoliset koulutukset, koulutus- ja valmennusohjelmat. Koulutuksia niin Scrum, Kanban, SAFe kuin mielenkiintoisimpien työkalujen osalta.

Tuotekehityksen assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Työkalut & lisenssit

Tuotekehityksen kehittämisen oleellisempien työkalujen optimointi, kehittäminen ja lisenssit: VersionOne, Atlassian, IBM, Microsoft TFS, Leankit, Git, Confluence ja monet muut.

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Tuotekehityksen asiantuntijat

Tuotekehityksen kehittämisen keskeisimpiin rooleihin löytyy meiltä huippuasiantuntijoita: SAFe muutoskonsultit, Scrum Masterit, Agile Coachit

Tulevaisuuden Tuotekehitys

Organisaatioiden sparraus Tulevaisuuden Tuotekehitykseen tapahtumien, workshop sarjojen kuin koulutusohjelmienkin kautta.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Käytännön haasteet organisaatioissa

 • Toiminnan kehittämiselle ei ole aikaa
 • Toiminnan kehittämisen vaatiman laajan osaamispohjan hankkiminen sisäisesti on kallista
 • Uusien ihmisten kouluttaminen ja sopeuttaminen on vaikeaa
 • Tuotekehityksen työkaluista ei saada kaikkia hyötyjä irti, mm. JIRA ja Confluence yhteiskäyttöä ei ole aktivoitu
 • Muu organisaatio ei osaa toimia ketterien tiimien kanssa
 • Tuotekehitysorganisaation kehittämiseltä puuttuu suunta
 • Ketteryys on vain muotisana, ei todellinen toimintatapa
 • Bugeja löytyy vaikka tiimit sanovat toimivansa agilesti

Todella monet organisaatiot elävät vain reaktiivisessa mallissa, jossa kehityskohteita tunnistetaan jatkuvasti, mutta niitä ei saada koskaan käytäntöön. Näihin haasteisiin auttaa ulkopuolinen konsultti, joka voi jatkuvasti sparrata organisaatiota eteenpäin.

Pystymme tarjoamaan monipuolisempaa palvelua kuin oma Agile Coach ja puolilla kokonaiskustannuksista.

Hinnoittelumallimme

=

Perustaso

800-2500€

kuukaudessa

Tuotekehityksen kyvykkyyden ylläpitosuunnitelma
0,5-2 TuTe päivää kuukaudessa
2 osallistumisoikeutta COP tapaamisiin
2 lippua kaikkiin Contribyten tapahtumiin

Täydenpalvelun kehitys

3500-8200€

kuukaudessa

Tuotekehityksen kyvykkyyden ylläpitosuunnitelma
3-9 TuTe päivää kuukaudessa
4 osallistumisoikeutta COP tapaamisiin
4 lippua kaikkiin Contribyten tapahtumiin
Tuotekehityksen trendit-aamiasseminaari
Osallistumisoikeus Tulevaisuuden Tuotekehittäjät -klubiin

Edistyksellisille organisaatioille

9000€ +

kuukaudessa

Tuotekehityksen kyvykkyyden ylläpitosuunnitelma
10+ TuTe päivää kuukaudessa
8 osallistumisoikeutta COP tapaamisiin
8 lippua kaikkiin Contribyten tapahtumiin
Tuotekehityksen trendit-aamiasseminaari
Osallistumisoikeus Tulevaisuuden Tuotekehittäjät -klubiin
Yrityskohtainen Tulevaisuuden Tuotekehitys tapahtuma
Alennetut hinnat (-20%) erityiskoulutuspäivistä

TuTe työkalut

Tuotekehityksen työkalujen lisenssien ja hostauspalveluiden hinnoittelu sovitaan tarvittaessa erikseen niihin sovittavan tukitason mukaisesti.

Tuotekehityksen työkalujen ylläpito, koulutukset, asennukset ja konfigurointi voidaan sisällyttää TuTe – Tulevaisuuden Tuotekehitys – palveluun tai ottaa erikseen TuTe työkalu -palveluna.

Lisätietoa TuTe Työkalu sivuilta – Lue lisää

Contribyteltä saat monipuolisempaa, laajempaa, kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa tuotekehityksen uudistumista ja kyvykkyyden ylläpitoa kuin omilla resursseilla tai muualta ostamalla.

Esimerkki palvelustamme

Voit vaihtaa kuukausittain palvelun sisältöä kaikkien palveluidemme joukosta

TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

Agile, Lean, SAFe coachaus

Z

5 päivää

Z

1 päivää

Tuotekehityksen assesmointi

Z

5 päivää

Z

3 päivää

Tuotekehityksen koulutukset

Z

5 päivää

Tuotekehityksen työkalut & lisenssit

Z

5 päivää

Z

5 päivää

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Z

1 päivää

Tulevaisuuden Tuotekehitys

Z

2 päivää

Asiantuntijat

Z

2 päivää

Z

2 päivää

Kiinteä hinta / kuukausi

1 kuukauden irtisanomisaika

Lisäksi riippuen palvelutasostasi saat:

 • Osallistumisoikeuksia Tulevaisuuden Tuotekehitys tapaamisiin
  • Tulevaisuuden Tuotekehitys -klubi – tuotekehitysjohdolle
  • Communities of Practice Scrum Mastereille
  • Communities of Practice Product Ownereille ja tuotehallinnalle
  • Meetupit Atlassian ja VersionOne työkaluille
  • Tuotekehityksen trendit aamiaisseminaari kvartaaleittain
 • Pääsylippuja Contribyten tapahtumiin
  • Tulevaisuuden Tuotekehitys -seminaari
  • Muut seminaarit joita Contribyte on järjestämässä
 • Kvartaalin kirja
  • Joka kvartaali tuotekehityksen klassikkokirjan organisaatiollesi

Kysy lisää TuTe -palvelusta!

Lasse Mikkonen- 040 543 9845

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

info@contribyte.fi

Jo kymmenet yritykset ovat ulkoistaneet tuotekehityksen kyvykkyyden ylläpidon ja kehityksen meille. Miksi et sinä tekisi myös niin?

Menestyvä tuotekehitysorganisaatio

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestys perustuu viiteen osa-alueeseen: operatiivinen tehokkuus, subjektiivinen ja objektiivinen laatu, liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, henkilöstön onnellisuus ja valpas pitkäjänteisyys.

Operatiivinen tehokkuus muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi ja jatkuva palaute ja oppiminen. Käytettävät menetelmät riippuvat tuotteesta ja markkinasta.

Subjektiivinen ja objektiivinen laatu muodostuu asiakaskokemuksesta ja tuotteen teknisestä laadusta. Laatua rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Henkilöstön onnellisuus on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Hyvät toimintatavat, toimivat tiimit, sopiva itseohjautuvuus ja motivoivat tavoitteet ovat esimerkkejä tästä osa-alueesta.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin, unohtamatta nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuotekehitysorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä.

Anna meidän pitää huolta tuotekehityksesi kyvykkyyden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Paikallaan pysyminen ei riitä!

 • Digitalisaatio tuo ohjelmistokehityksen osaksi kaikkea yrityksen toimintaa.
 • Ohjelmistokehitys tulee olennaiseksi osaksi palvelukehitystä
 • IoT tulee muuttamaan yrityksen sisäisiä toimintamalleja huomattavasti
 • Markkinat vaativat ketterämpää kehittämistä ja kokeilukulttuuri pitää rakentaa osaksi toimintamalleja ja organisaatiorakenteita.
 • Tuotekehitys ruostuu, jos sitä ei jatkuvasti huolleta.

Organisaatioiden tulee jatkuvasti kehittyä pysyäkseen markkinoiden kehityksessä mukana. Vain eniten kehittyvät organisaatiot pääsevät muiden edelle.

Tuotekehitys ruostuu, jos sitä ei jatkuvasti huolleta ja kehitetä eteenpäin.

Ota yhteyttä!

14 + 1 =

Tai soita suoraan

Henri Hämäläinen - 050 487 3291, Tuotekehityksen kehittäminen ja konsultointi

Lasse Mikkonen - 040 543 9845, Atlassian, VersionOne, Git ja muut työkalut

Harri Pendolin - 040 582 0865, Tuotejohtaminen ja tuotestrategiat

Timo Leppä - 0400 924 830, Koulutukset

Share This