Anna meidän pitää huolta tuotekehityksesi kyvykkyyden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Tulevaisuuden Tuotekehitys – palvelu

Tulevaisuuden Tuotekehitys -palvelu

Saat kaiken tarvittavan tuotekehityksen parantamiseen ja osaamisen ylläpitoon yhden sopimuksen alle kiinteällä kuukausihinnalla!

Kiinteä kuukausihinta

1 sopimus

R

1 kk irtisanomisaika

Tulevaisuuden Tuotekehitys -palvelu yhdistää kaikki tuotekehityksen kehittämisen palvelut

Agile, Lean, SAFe coachaus

Autamme organisaatioita ketteryyden skaalautumisen muutoshankkeissa, sekä coachaamme tiimejä ketterien menetelmien käytössä.

Tuotekehityksen koulutukset

Tuotekehityksen monipuoliset koulutukset, koulutus- ja valmennusohjelmat. Koulutuksia niin Scrum, Kanban, SAFe kuin mielenkiintoisimpien työkalujen osalta.

Tuotekehityksen assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Työkalut & lisenssit

Tuotekehityksen kehittämisen oleellisempien työkalujen optimointi, kehittäminen ja lisenssit: VersionOne, Atlassian, IBM, Microsoft TFS, Leankit, Git, Confluence ja monet muut.

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Tuotekehityksen asiantuntijat

Tuotekehityksen kehittämisen keskeisimpiin rooleihin löytyy meiltä huippuasiantuntijoita: SAFe muutoskonsultit, Scrum Masterit, Agile Coachit

Tulevaisuuden Tuotekehitys

Organisaatioiden sparraus Tulevaisuuden Tuotekehitykseen tapahtumien, workshop sarjojen kuin koulutusohjelmienkin kautta.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Käytännön haasteet organisaatioissa

 • Toiminnan kehittämiselle ei ole aikaa
 • Toiminnan kehittämisen vaatiman laajan osaamispohjan hankkiminen sisäisesti on kallista
 • Uusien ihmisten kouluttaminen ja sopeuttaminen on vaikeaa
 • Tuotekehityksen työkaluista ei saada kaikkia hyötyjä irti, mm. JIRA ja Confluence yhteiskäyttöä ei ole aktivoitu
 • Muu organisaatio ei osaa toimia ketterien tiimien kanssa
 • Tuotekehitysorganisaation kehittämiseltä puuttuu suunta
 • Ketteryys on vain muotisana, ei todellinen toimintatapa
 • Bugeja löytyy vaikka tiimit sanovat toimivansa agilesti

Todella monet organisaatiot elävät vain reaktiivisessa mallissa, jossa kehityskohteita tunnistetaan jatkuvasti, mutta niitä ei saada koskaan käytäntöön. Näihin haasteisiin auttaa ulkopuolinen konsultti, joka voi jatkuvasti sparrata organisaatiota eteenpäin.

Contribyteltä saat monipuolisempaa, laajempaa, kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa tuotekehityksen uudistumista ja kyvykkyyden ylläpitoa kuin omilla resursseilla tai muualta ostamalla.

Esimerkki palvelustamme

Voit vaihtaa kuukausittain palvelun sisältöä kaikkien palveluidemme joukosta

TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

Agile, Lean, SAFe coachaus

Z
5 päivää
Z
1 päivää

Tuotekehityksen assesmointi

Z
5 päivää
Z
3 päivää

Tuotekehityksen koulutukset

Z
5 päivää

Tuotekehityksen työkalut & lisenssit

Z
5 päivää
Z
5 päivää

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Z
1 päivää

Tulevaisuuden Tuotekehitys

Z
2 päivää

Asiantuntijat

Z
2 päivää
Z
2 päivää

Kiinteä hinta / kuukausi

1 kuukauden irtisanomisaika

Lisäksi riippuen palvelutasostasi saat:

 • Osallistumisoikeuksia Tulevaisuuden Tuotekehitys tapaamisiin
  • Tulevaisuuden Tuotekehitys -klubi – tuotekehitysjohdolle
  • Communities of Practice Scrum Mastereille
  • Communities of Practice Product Ownereille ja tuotehallinnalle
  • Meetupit Atlassian ja VersionOne työkaluille
  • Tuotekehityksen trendit aamiaisseminaari kvartaaleittain
 • Pääsylippuja Contribyten tapahtumiin
  • Tulevaisuuden Tuotekehitys -seminaari
  • Muut seminaarit joita Contribyte on järjestämässä
 • Kvartaalin kirja
  • Joka kvartaali tuotekehityksen klassikkokirjan organisaatiollesi

Kysy lisää TuTe -palvelusta!

Lasse Mikkonen- 040 543 9845

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

info@contribyte.fi

Jo kymmenet yritykset ovat ulkoistaneet tuotekehityksen kyvykkyyden ylläpidon ja kehityksen meille. Miksi et sinä tekisi myös niin?

  

 

 

Voittava tuoteorganisaatio

 

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestys vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten ajattelutavassa tuote- tai palvelukehitysorganisaation menestyminen perustuu kuuteen osa-alueeseen: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö, arvonluonti yhteistyöllä ja valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Arvonluonti yhteistyöllä tarkoittaa organisaation kyvykkyyttä luoda arvoa yhteistyöllä. Tuote- ja palvelukehitys on vaatii aina yhteistyötä. Tuotteen menestyminen vaatii niin tuotejohtamista, tuotekehitystä, johtamista, myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua toimimaan yhteen. Voittavat organisaatiot luovat kyvyt tehdä asioita yhdessä.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuotekehitysorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Haluatko tietää meistä lisää? Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt perillä ajankohtaisista tapahtumista sekä viimeisistä blogeistamme!

 

 

 

 

 

 
Anna meidän pitää huolta tuotekehityksesi kyvykkyyden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Paikallaan pysyminen ei riitä!

 • Digitalisaatio tuo ohjelmistokehityksen osaksi kaikkea yrityksen toimintaa.
 • Ohjelmistokehitys tulee olennaiseksi osaksi palvelukehitystä
 • IoT tulee muuttamaan yrityksen sisäisiä toimintamalleja huomattavasti
 • Markkinat vaativat ketterämpää kehittämistä ja kokeilukulttuuri pitää rakentaa osaksi toimintamalleja ja organisaatiorakenteita.
 • Tuotekehitys ruostuu, jos sitä ei jatkuvasti huolleta.

Organisaatioiden tulee jatkuvasti kehittyä pysyäkseen markkinoiden kehityksessä mukana. Vain eniten kehittyvät organisaatiot pääsevät muiden edelle.

Tuotekehitys ruostuu, jos sitä ei jatkuvasti huolleta ja kehitetä eteenpäin.

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

12 + 14 =

Share This