Ketterä tuotekehitys vaatii ajatusmallin muutosta

22 helmi 2018

Ketterä tuotekehitys vaatii ajatusmallin muutosta

helmi 22, 2018

Muutos ketteräksi tuotekehitysorganisaatioksi? Siitä vaan. Kuvia liimataan, laastareilla paikataan ja purukumilla korjataan. Mutta muutosta ei liimata, paikata eikä korjata. Siksi myös mikään tuotekehitys, saati organisaatio, ei muutu ketteräksi tai oppivaksi päättämällä niin.

Mitä suurempi muutos sitä enemmän tarvitaan toimintatapojen kehittämistä.

Mitä suurempi muutos sitä enemmän tarvitaan toimintatapojen kehittämistä ja ohjaamista toivottuun suuntaan. Me kehitämme ja koulutamme asiakkaitamme ketterään tuotekehitykseen suurella ilolla ja intohimolla. Toisinaan kuitenkin tuntuu siltä, että kehityksen työkalut ja toimintatavat jäävät vain tuote- tai liiketoimintakehityksen yhteiseen kerhoon. Pahimmillaan asiakasyritysten on raskasta vetää ketterää tuotekehitystä, jos toimii ei-ketterät toimintatavat omaavassa yrityksessä. Alati kiihtyvän kehityksen junan suppiloon on mahdutettava myös organisaation toimintatavat, henkilöstö, sidosryhmät ja tähyiltävä muuttuvia maisemia, jotta asiakkaille voi tarjota arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan.

Uusi ajatusmalli, paremmat tulokset

Muutoksesta puhutaan siksi niin paljon, koska muutoksiin sopeutumisesta on tullut yritysten elinehto. Ei siksi, että se on trendikästä, vaan siksi, että muutosten vauhti markkinoilla kiihtyy, asiakasymmärryksessä on vaikea pysyä perässä, jopa asiakkaiden itsensäkin. Muutos on raskas, mutta muuntautuvuus on mille tahansa organisaatiolle mahdollinen. Jotta siihenkin päästään, pitää olla valmis muuntautumaan: edellytetään johdon mandaattia ja esimerkkiä, aitoa tahtoa ja sitoutumista.

Parhaimmillaan ei ole muutoksia vaan sopeutuvia ihmismieliä.

Ketterä organisaatio kehittää tuotteita ja palveluitaan jatkuvana kehänä ja parhaimmillaan suoltaa hyviä ja huonoja aihioita aktiivisella frekvenssillä. Tämä onnistuu, koska henkilökunta on omaksunut ketterän ja tilannetajuisen ajatusmallin. Koska koko toiminta on iteratiivista, muutokset soljuvat toimintojen välille ja välillä osana organisaation luontevaa ekosysteemiä. Parhaimmillaan, ehkä ideologisimmillaan, ei ole muutoksia vaan sopeutuvia ihmismieliä. Muutos ei muodosta uhkaa vaan sopeutuu osaksi organisaation ketterää ajatus- ja toimintamallia. Pahin uhka on pysähtyneisyys.

Joskus tuotekehitys lähtee ajattelun muutoksesta. Oletko valmis? Me olemme.

Tutustu Managment 3.0 -koulutukseemme  – päivitä organisaatiosi ketterä johtaminen!

 

Maria Wan

Maria Wan

Palvelumuotoilun konsultti

Palvelumuotoilu, palvelukulttuuri ja asiakaskokemus.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!