Tuotepäällikön urapolku – 5 vinkkiä menestykseen

23 huhti 2019

Tuotepäällikön urapolku – 5 vinkkiä menestykseen

huhti 23, 2019

Urapolun suunnitteleminen ei ole kaikille itseisarvo, mutta nopeasti muuttuvassa maailmassa silti suositeltavaa.

Tuotepäällikön uran ja tuotteen elinkaaren hallinnalla on yksi yhteinen piirre: liian usein ne jäävat ajelehtimaan kohti tuntematonta ilman selkeätä suunnitelmaa. Opiskeluaikana töitä tehdään hartiavoimin jotta päästäisiin työelämään, mutta kun itseä tyydyttävä paikka on löytynyt, niin urasuunnittelu unohtuu. Yllättävän usein näin käy myös tuotepäälliköille, siis heille jotka työkseen tekevät strategista suunnittelua (tai ainakin pitäisi tehdä).

Urapolun suunnitteleminen kohti haastavampia tehtäviä ei kaikille ole itseisarvo, mutta nopeasti muuttuvassa maailmassa silti suositeltavaa. Siksi päivitimme muutaman vuosi sitten Prodmanin Tuotepäällikkö-blogissa julkaistut vinkit tuotepäällikön urapolulle. Vinkit tosin ovat hyvin sovellettavissa myös muihin rooleihin, kuten tuotemarkkinointipäällikön, product ownerin, solution managerin tai muuhun vastaavaan profiiliin.

 

1.     Aseta itsellesi tavoite

Hyvä tuotepäällikkö on generalisti, jolla on monenlaista osaamista. Sen takia tuotepäällikön ura voi edetä useaan suuntaan. Vaihtoehtoja on karkeasti ottaen kolme:

  1. Tähtää johtotehtäviin. Tuotepäällikön roolin paras puoli on, että siinä näkee monipuolisesti mitä kaikkea menestyvään liiketoimintaan tarvitaan. Luonteva kasvupolku menestyksekkään tuotepäällikköuran jälkeen käykin liiketoimintajohtajaksi.
  2. Laajenna tai syvennä osaamista. Jos johtajan työt eivät kiinnosta esimerkiksi niiden mukana tulevan henkilöstövastuun takia, niin edetä voi myös horisontaalisesti. Vaihtoehtoja on useita. Uudet tuotteet tai kokonaan uusi toimiala on helpompi ottaa haltuun kuin moni uskookaan. Samoin voi syventää osaamistaan tietyllä alueella ja siirtyä esimerkiksi liiketoiminnankehittäjäksi, markkinointiin tai palvelumuotoilijaksi. Tai voi syventää osaamista teknologioiden osalta esimerkiksi oman alueen tekoälysovelluksiin.
  3. Jatkaa samaan malliin. Aina voi pysyä myös nykyisessä roolissa, jos siinä viihtyy. Paikallaan pysymisen uhka tosin on töiden katoaminen alta. Parhaiten tältä mahdollisuudelta suojautuu hankkimalla hyvän käsityksen oman toimialalla tapahtumista, miten oman tuotteen elinkaari kehittyy ja miten se liittyy yrityksen strategiaan. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, niin pystyy varautumaan muutoksiin. Mikään liiketoiminta-ala ei nimittäin ole suojassa ympäristön muuttumiselta, joka taas vaikuttaa tuotejohtajaltakin vaadittavaan osaamiseen.

 

2.     Määritä nykyisen osaamisesi taso

Suuri ongelma tuotepäälliköiden roolissa on, että osaamista katsotaan liikaa oman tuotteen kautta. Tuoteosaaminen on vain yksi osa tuotepäällikön osaamisprofiilia, eikä aina edes se kaikkein tärkein. Roolista riippuen painotukset ja tasot vaihtelevat, mutta yleisesti rooliin voi liittää kuusi eri osaamisaluetta:

  • Tuoteosaaminen
  • Asiakas- ja markkinaymmärrys
  • Liiketoimintaosaaminen
  • Tuotesuunnittelu
  • Tuotemarkkinointi
  • Johtaminen

Näistä tuoteosaaminen on erikoisosaamista, kaikki muu taas yleisiä ja uudelleen hyödynnettäviä taitoja. Se mitä kulloisessakin roolissa kipeimmin tarvitaan, riippuu tilanteesta ja ympärillä olevista kompetensseista.

 

3.     Tee itsellesi kehittymissuunnitelma

Oman osaamisen määrittelyn jälkeen voi kompetenssipyörään piirtää tavoitetason. Jos oma urakehitys on suunniteltu samaan työpaikkaan, niin delta nykyisen ja tavoitetilan välillä on helppo määrittää. Alla olevassa kuvassa on erään Product Ownerina toimineen henkilön osaamistaso. Kuten kuvasta näkyy, tuoteosaaminen ja tuotesuunnittelu ovat vahvoja osaamisalueita. Jos henkilö haluaisi siirtyä tuotepäälliköksi, niin eniten kehitettävää olisi liiketoimintaosaamisessa ja tuotemarkkinoinnissa, hiukan myös omassa johtajuudessa sekä markkinaymmärryksessä.

 

Erään Product Ownerin osaamistaso

Kannattaa muistaa, että nykymaailmassa oma osaaminen ei välttämättä pysy samalla tasolla ilman jatkuvaa opiskelua.

Kun tavoitteena on siirtyä uudelle toimialalle tai uusien tuotteiden pariin, pitää nykyinen osaaminen määritellä uudelleen. Tämä saattaa tuntua vaikealta ilman kokemusta muista toimialoista. Usein tuotepäälliköt aliarvioivatkin oman osaamisensa liian tuote- ja alalähtöisen ajattelunsa takia, ja ikävä kyllä myös moni tuotepäällikköä palkkaava tekee saman virheen. Vahva osaaminen esimerkiksi isojen yritysten toiminnanohjausjärjestelmäliiketoiminnasta saattaa sopia hyvin raskaiden teollisuustuotteiden tuotepäällikön vaatimuksiin, jos liiketoimintamallit säilyvät samanlaisina. Tai jos osaaminen on hankittu kuluttajavetoisesta urheiluvälinekaupasta, niin todennäköisesti myös meikkibrändien johtaminen onnistuu.

Usein myös osaamisen tarve muuttuu tuotteen elinkaaren mukaan. Uuden tuotteen kehittäminen ja potentiaalisten asiakkaiden ymmärtäminen on erilaista kuin kypsän tuotteen elinkaaren hallinta stabiilissa markkinassa.

Jos suunnitelmissa on jatkaa samoissa tehtävissä, niin tavoitetasot jäävät yleensä määrittämättä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että nykymaailmassa oma osaaminen ei välttämättä pysy samalla tasolla ilman jatkuvaa opiskelua. Jos tuotemarkkinointiosaaminen on kivijalkakaupasta ja liiketoimintamalli muuttuu verkkokauppaan tai vaikka hybridimyyntiin, niin osaamisen taso voi tippua alle tarvittavan. Pankit, kaupat ja IT-palveluiden tarjoajat ovat hyviä esimerkkejä aloista, joilla vanhoja työntekijöitä potkitaan pellolle samaan aikaan kun uusia digi-osaajia palkataan tilalle. Eivätkä tuotepäälliköt varsinkaan ole turvassa, jos osaaminen on tuotekohtaista ja vanhentunutta.

 

4.     Opiskele ja harjoittele

Kun kehitystarpeet on määritetty, pitää miettiä keinot uuden osaamisen hankkimiseen. Kaikki tieto löytyy nykyään netistä, joko artikkeleina tai videoina. Itseopiskelu onkin hyvä ja välttämätön tapa kasvattaa osaamista. Haasteena on kuitenkin oikean tiedon löytäminen ja oikeassa formaatissa, vaikka kohdennettujen verkkovalmennusten saatavuus paranee kovaa vauhtia.

Pelkkä kirjojen luku tai videoiden katselu ei kuitenkaan kehitä tekemään, joten opiskelun ohessa kannattaa pyrkiä myös uusien taitojen käyttöönottoon. Varsinkin digitaalisten taitojen opiskelu on siinä mielessä kiitollista, että tekemistä voi helposti harjoitella, oli se sitten uuden tuotteen suunnittelua tai sisältömarkkinointia.

Tärkeää on myös saada palautetta ja vastauksia opiskelussa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. Sen takia luokkahuonekoulutuksillakin on edelleen oma tärkeä tehtävänsä oppimisessa. Vaihtoehtoisesti kannattaa kanssakäymistä hakea alan yhteisöistä ja niiden kokoontumisista, kuten esimerkiksi ProductTankeistä tai ProductCampiltä.

Opittujen taitojen lisäksi kannattaa myös miettiä, miten ne voi tarvittaessa todentaa esimerkiksi uutta työpaikkaa haettaessa. Tarvitaanko opiskelusta todistus vai pystynkö todistamaan osaamisen työnäytteellä?

 

5.     Hanki itsellesi valmentaja tai mentori

Hyvä valmentaja pystyy peilailemaan ajatuksia, kysymään oikeita kysymyksiä ja mahdollisesti myös avaamaan ovia kohti uusia haasteita.

Jokainen meistä tarvitsee kehittyäkseen palautetta, neuvoja, tukea ja ajatustenvaihtoa. Joillain onnekkailla oma esimies voi olla kykenevä kaikkeen tähän, mutta todellisuudessa harva pystyy objektiivisesti suhtautumaan oman alaisensa kehitystarpeisiin. Vaarana kun on menettää työntekijä, tai pahimmassa tapauksessa jopa oma työpaikka. Siksi onkin hyvä, jos mentori tai valmentaja tulee työpaikan ulkopuolelta.

Mihin valmentajia, sparraajia ja mentoreita sitten tarvitaan? Sanotaan, että virheistä oppii. Totta, mutta joskus on helpompaa ja ennen kaikkea nopeampaa jos tekee asiat kerralla oikein. Hyvä valmentaja pystyy peilailemaan ajatuksia, kysymään oikeita kysymyksiä ja mahdollisesti myös avaamaan ovia kohti uusia haasteita. Valmentajien ja mentoreiden käyttö tuotepäälliköiden keskuudessa on vielä hyvin vähäistä, mutta se saattaakin olla se ratkaiseva asia miksi joistain toimitusjohtajia ja toisista ei. Jos tuotepäällikön ura on sinulle tärkeä, niin kannattaa kokeilla!

Miltä sinun kehityssuunnitelmasi näyttää? Jos olet kiinnostunut koulutuksista, niin kannattaa katsoa tuotejohtamisen koulutukset.

Valmentajan tai sparraajan löytämisessä ja muissa kysymyksissä, ota yhteyttä.

 

Harri Pendolin

Harri Pendolin

Johtava konsultti

Harri on "tuotemies" henkeen ja vereen. 20 vuoden työuraan mahtuu niin tuotepäällikkönä toimimista isossa yrityksessä, kuin kahdeksan vuotta yrittäjänäkin, mutta aina tuotteiden parissa. Suurimmat intohimot syttyvät tuotestrategioita kehittäessä ja portfolionhallinnan parissa.

Vapaa-aika menee Harrilla liikkuessa ja lasten harrastuksissa. Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan liiketoiminnan strategisista valinnoista. Lisää Harrin kokemuksia ja mielipiteitä voi lukea täältä.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!