Valitse sivu

Tuotepäällikkö asiakasymmärryksen tulkkina

27 touko 2020

Tuotepäällikkö asiakasymmärryksen tulkkina

touko 27, 2020

Tuotepäällikkö on useissa yrityksissä asiakasymmärryksen tärkein tulkki ja toivottavasti myös taitaja.

Tuotepäällikön asiakasymmärrystaidot voivat mahdollistaa juuri sen jonkin, jolla voitetaan markkinat ja asiakkaan sydämet. Asiakasymmärryksen taitajana tuotepäällikkö tulkitsee asiakas- ja markkinavaatimuksia tuotekehitykseen.

Asiakasymmärryksen tulkinta edellyttää, että tietää kuka tai keitä asiakkaat ovat, mikä heille on merkityksellistä ja arvoa tuottavaa, miten kerätä dataa ja asiakasymmärrystä markkinoilta ja mikä datasta on olennaista ja sellaista, mitä kannattaa viedä eteenpäin. Tuotepäälliköllä on myös monta ystävää organisaation sisällä, joilta ammentaa tietoa. Sen lisäksi hyvä tuotepäällikkö on valppaana kuuntelemaan, miten markkina elää ja muuttuu. Tuotepäällikkö on useissa yrityksissä asiakasymmärryksen tärkein tulkki ja toivottavasti myös taitaja.

 

Tuotepäällikkö tuplatimantissa

Tuotepäälliköillä on aidosti timanttinen työ. He nimittäin istuvat tuplatimantin ratkaisevimmassa kohdassa, jossa ongelma/ ideointi muuttuu käytännön teoiksi. Asiakasymmärryksen tulkinta eteenpäin on sellaista, mikä yhdistää heitä muihin asiantuntijoihin. Samassa timanttisessa positiossa asiakasymmärryksen suhteen on myös joukko muita, mm. tuoteomistajat ja projektipäälliköt.

tuotepäällikön asiakasymmärrys

 

Asiakasdatan keruu elinkaaren eri vaiheissa

Tuotepäällikön vastuulla on pilkkoa asiakasymmärrys toiminnaksi. Jotta voi tietää, mitä kehittää, täytyy ymmärtää kenelle, mitä ja miksi kehitetään. Sitä varten kerätään asiakasdataa. Todennäköisesti jokin muu taho hoitaa keruun, mutta tuotepäällikön tehtävä on olla kosketuksissa dataan varsinkin, kun hän hallitsee tuotteen/ tuotteiden elinkaarta. Tarvitaan erilaista dataa eri vaiheissa elinkaarta.

Asiakasymmärrystä tulisi kerätä eri keinoin elinkaaren eri vaiheissa. Löytöjä on myös hyvä ohjata eri portfolioihin niiden tarkoituksellisuuden mukaan. On syytä erotella markkinailmiöt, joista on vasta aavistus mikä merkitys niillä voisi olla liiketoiminnalle. Markkinailmiöitä on hyvä heitellä ilmaan rohkeasti ja oman toimialan ulkopuolelta. Luovan ajattelun herättäminen on tärkeää. Mikä vaikutus on palvelutalojen kasvulla laivojen rakennukseen? Entä suoratoistokatselulla pankkitoimintaan?

Jotta voi tietää, mitä kehittää, täytyy ymmärtää kenelle, mitä ja miksi kehitetään.

 

Valitse työkalupakki uuden ja olemassa olevan asiakkaan ymmärtämiseksi

Lähempänä organisaation toimintaa on kerätä tietoa muutoksista segmenteittäin. Asiakkaalle tuotettavasta arvosta on jokin käsitys, mutta halutaan selvittää sitä, kuka on asiakas, tai sitä, millainen olisi kehitettävä tuote tai palvelu. Tällöin Persoona ja arvolupaus -työpaja on hyvä lähtökohta selvittää, kenelle/keille palvelua tuotetaan ja mitä arvoa tuotteelta odotetaan. Lisäksi on hyvä kuulla asiakkaan ääni esim. etnografisia keinoja käyttäen.

Jokin on markkinalla muuttunut: kilpailutilanne, yleismaailmallinen tilanne tai asiakkaan käyttäytymisnormit. Tällöin asiakasymmärrystä voi haravoida esim. fokusryhmäkeskusteluin, sisäisen datan keruulla tai asiakaspolun uudelleen hahmottamisella (olihan se tehty jo aiemminkin?).

 

Tuotepäällikön timanttinen työ on muuttaa asiakasymmärrys toiminnaksi

Asiakasdata palvelee useaa eri tahoa. Siksi tärkeä momentti on, kun tuotepäällikkö tulkitsee dataa ymmärrykseksi. Viimeistään tässä vaiheessa tulee tietää, kuka on asiakas ja mitä arvoa asiakkaalle halutaan tuottaa niin, että se on liiketaloudellisesti järkevää. Tuotepäällikkö möyhentää dataa tarpeen ja tavoitteen mukaisesti sekä osaa tulkita olennaisuudet asiakasymmärryksestä ratkaisuiksi vieläpä niin, että hän arvottaa ne vaatimuksiksi.

Jos tuotepäälliköllä on hyvät asiakasymmärryksen keruun ja priorisoinnin taidot, työ ei ole yhtä hankala kuten yllä on esitetty. Onneksi ketterä kehittäminen tukee rohkeaa kokeilua, joka taasen tukee reipasta otetta asiakkaan äänen kuulemiseksi.

 

Summa summarum: tuotepäällikön asiakasymmärryksen taidoilla on huomattava merkitys

En väitä, etteikö tuotepäälliköllä olisi muita yhtä tärkeitä, ehkä tärkeämpiäkin työtehtäviä ja velvollisuuksia, mutta on täysin typerää tehdä tuotteita ja palveluita, joita kukaan ei halua. Asiakas on helpompi unohtaa kuin kollegat, joilla heilläkin on korvaamatonta dataa asiakkaista. Siksi jokaisella tuotepäälliköllä tulisi olla sujuva nippu tapoja valjastaa asiakasymmärrys, jotta varmistetaan oikeiden ja arvoa tuottavien asioiden tekeminen.

 

Haluatko kehittyä tuotepäällikkönä? Tutustu tuotejohtamisen koulutuksiimme!

Maria Wan

Maria Wan

Palvelumuotoilun konsultti

Maria luotsaa Contribyten asiakkaita kohti vuorovaikutteisempia tiimejä sekä valmentaa asiakasymmärrystä. Marialla on kokemusta palveluiden suunnittelusta ja johtamisesta, monikulttuurisista ja kansainvälisistä toimintakentistä sekä poikkiorganisatorisen asiakaslähtöisyyden kehittämisestä. Täydellisenä kesäpäivänä Marian löytää fillaroimasta tenniskentälle tai havainnoimasta ihmisiä vieraassa ympäristössä. Maria ymmärtää Asiakkaita devaajista johtoryhmiin, teineistä mummoihin ja suomalaisista samoalaisiin. Lisää Mariasta voit lukea täältä.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!